Orhan Yıldız

Artvinli Orhan

TürkBirDev >Türk Birliği
TürkBirDev Türk Birliği
TürkBirDev > Türk Birliği
TürkBirDev
Şah ve Mat: Tüm Oyunları Bozan Bir Hamle - Özet
Biz "Türkler"le sorun nedir? ve Tepkiler
Türk Birleşik Devletleri Kurmanın Gerekliliği. Türk Birliği Neden Kurulmalı?
Bölüm I: TürkBirDev ve Çalişmaları
Bölüm II: Ben ne Yapabilirim?
Bölüm III: Yazi ve Mektuplar
Bölüm IV: Birlige dair Söz ve Şiirler
Bölüm V: Soru ve Yanitlar
Temsilcilikler
Türk Birliği
2007 Türk Kurultayı Sonuç Bildirisi
Türk Dünyasında Dil ve Alfabe Birliğinin Önemi
Türk Kültür Evi
Türk Birliğine Evet Kampanyası İçin
Türk Birliğine Evet Kampanyası

TRT Haber Haberler

Son Dakika Haberleri | Haber Manşetleri   
  AVRASYA KARDEŞ ÜLKELER BİRLİĞİ TÜRK BİRLİĞİ
  Organize Suclarla Mucadele
 

ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE

 Organize Suçlarla Mücadele
Hızlı teknolojik gelişmeler ile mal ve üretim faktörlerinin serbest dolaşımı sonucunda ortaya çıkan küreselleşme, bir yandan gönencimizin artmasına yol açarken, diğer yandan örgütlü suç çetelerinin faaliyet alanlarını genişletmeleri yönünde çeşitli fırsatların ortaya çıkmasına da imkan tanımaktadır. Bu imkanlardan yararlanarak gelişen örgütlü suç örgütleri artık uluslararası güvenlik ve istikrarı tehdit eden önde gelen unsurlardan birini oluşturmaya başlamışlardır.  
 
Örgütlü suç örgütleri bugün birbirleri arasında oluşturdukları ve zaman içerisinde şekil değiştiren işbirliği içerisinde, son derece sofistike sınıraşan faaliyetlerde bulunmaktadırlar. Bu çerçevede bu örgütlerin uyuşturucu, tarihi eser, alkol, sigara, insan, küçük silah ve hatta kitle imha silahları kaçakçılığına kadar varan faaliyetleri mevcut olabilmektedir. 
 
Ülkelerin örgütlü suç örgütleriyle bireysel olarak başa çıkmaları mümkün değildir. Sosyal ve ekonomik kalkınmaya ciddi darbe vuran bu suç örgütleriyle mücadele kuşkusuz çok yönlü bir stratejinin ve uluslararası işbirliğinin tesisiyle mümkün olabilecektir. Sözkonusu işbirliği, ülkelerin bir yandan kendi içlerinde ve aralarında mücadele mekanizmalarının geliştirilmesini ve bu mekanizmaları bölgesel bazda irtibatlandırmasını, diğer yandan da bu alanda küresel olarak sürdürülmekte olan çabaların içerisinde yer almasını gerekli kılmaktadır.
 
Doğal olarak tüm bunlar yapılırken tekrarlardan kaçınmak, işbirliği mekanizmaları arasında etkin bir eşgüdüm sağlamak ve sürdürmek büyük önem taşımaktadır.
 
Türkiye, yukarıdaki mülahazalarla sınıraşan örgütlü suçlarla mücadelede işbirliğinin geliştirilmesi amacını taşıyan girişimlere gönülden destek vermektedir. Örgütlü suçlarla mücadelede edindiği tecrübe birikimini tüm ülkelerle paylaşmakta, ikili ve bölgesel işbirliği imkanlarını arttırmakta ve başta Birleşmiş Milletler çatısında altında düzenlenenler olmak üzere evrensel düzeydeki bu yönde atılan adımlarda aktif rol oynamaktadır.
 
Bu çerçevede Türkiye, örgütlü suçlarla mücadele alanında gerek katılım gerek içerik açısından en kapsamlı konvansiyonu teşkil eden “Sınıraşan Örgütlü Suçlarla Mücadele Birleşmiş Milletler Sözleşmesi”ni Aralık 2000 tarihinde İtalya’nın Palermo kentinde imzalamış ve bu sözleşmenin eklerini oluşturan üç protokole de taraf olmuştur.
 
Ülkemiz, bölgesel alanda da Güneydoğu Avrupa İstikrar Süreci, İstikrar Paktı, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Girişimi (SECI) ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği çerçevesinde oluşturulan çeşitli girişimlerde aktif olarak rol almaktadır. Keza Türkiye, Bulgaristan ve Romanya arasında 1997 yılından beri düzenlenmekte olan zirve toplantıları çerçevesinde örgütlü suçlarla mücadele alanında işbirliğine gidilmektedir.
 
 Örgütlü suçlarla mücadelede önemli bir öğe de uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeledir. Transit ülke konumuyla dünyada uyuşturucuyla mücadele alanında önemli bir rolü bulunan Türkiye, bu mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdürmektedir. Bu konuda ülkemizin son yıllarda elde ettiği başarılar uluslararası alanda takdirle karşılanmıştır.
 
Türkiye’nin örgütlü suçlarla mücadele alanında gerek yurt içinde gerek uluslararası işbirliği alanında gösterdiği ciddi faaliyetlerin diğer bir örneğini de kısaca TADOC olarak bilinen Türkiye Uluslararası Uyuşturucu ve Organize Suçlarla Mücadele Akademisi oluşturmaktadır. Türk Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Kontrol Programının işbirliği çerçevesinde 2000 ylında kurulan TADOC, özellikle bölge ülkeleri için bir uluslararası eğitim merkezi konumundadır. Bu akademide, uyuşturucu ve örgütlü suç türlerine karşı ulusal ve yabancı ülke mücadeleci birim personelinin güncel bilgilerle donatılması sağlanmaktadır. SECI, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT), Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİB) üyesi ülkelerin yanı sıra, ülkemiz ile ikili işbirliği anlaşması imzalamış bulunan 40’tan fazla ülkenin mücadeleci birimlerinden 600’ün üzerinde Personel TADOC eğitim programlarından faydalanmıştır.
 
TADOC, bölge ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenen eğitim programları, çeşitli uluslararası uzmanların da katılımıyla zenginleştirilen deneyimli kadrosu ve sahip olduğu modern tesisleri ile bölgenin anılan suçlara karşı akademik mücadele veren tek kurumudur. 
 
Türkiye halen aralarında ABD, Almanya FC, Bulgaristan, Hollanda, Irak, İngiltere, İran, İtalya, Rusya Federasyonu, Yunanistan ve BDT üyeleri bulunan 62 ülke ile uyuşturucu ve organize suçla mücadele ile mücadele alanında hükümler içeren ikili anlaşmalar yapmış bulunmakta, bu anlaşmalar gereği çeşitli Avrupa ülkelerinde Türk ve Türkiye’de çeşitli ülkelere mensup yabancı irtibat memuru görev yapmaktadır.
 
 
 
Öte yandan, örgütlü suç örgütlerinin faaliyetlerinde terör örgütleriyle yakın ilişki içerisine girdikleri, hatta bazı terör örgütlerinin gerekli finansman imkanlarına kavuşmak için doğrudan örgütlü suç faaliyetlerinde bulundukları hususuna dikkat çekmektedir. Terörizmle mücadelede uluslararası konvansiyonlara tam olarak uymak ve çifte standartlara göz yummamak büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede, özellikle suçluların iadesi hususunda uluslararası işbirliğinin arttırılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. 
 
 

turkbirdevbursa.tr.gg
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=