Orhan Yıldız

Artvinli Orhan

TürkBirDev >Türk Birliği
TürkBirDev Türk Birliği
TürkBirDev > Türk Birliği
TürkBirDev
Şah ve Mat: Tüm Oyunları Bozan Bir Hamle - Özet
Biz "Türkler"le sorun nedir? ve Tepkiler
Türk Birleşik Devletleri Kurmanın Gerekliliği. Türk Birliği Neden Kurulmalı?
Bölüm I: TürkBirDev ve Çalişmaları
Bölüm II: Ben ne Yapabilirim?
Bölüm III: Yazi ve Mektuplar
Bölüm IV: Birlige dair Söz ve Şiirler
Bölüm V: Soru ve Yanitlar
Temsilcilikler
Türk Birliği
2007 Türk Kurultayı Sonuç Bildirisi
Türk Dünyasında Dil ve Alfabe Birliğinin Önemi
Türk Kültür Evi
Türk Birliğine Evet Kampanyası İçin
Türk Birliğine Evet Kampanyası

TRT Haber Haberler

Son Dakika Haberleri | Haber Manşetleri   
  AVRASYA KARDEŞ ÜLKELER BİRLİĞİ TÜRK BİRLİĞİ
  Turkiyede Cocuk Haklari
 

TÜRKİYE'DE ÇOCUK HAKLARI

Çocuk Hakları Konusunda Türkiye'de Yapılan Çalışmalar

Türkiye, 14 Eylül 1990 tarihinde imzaladığı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne 9 Aralık 1994 tarihli ve 4058 sayılı TBMM Uygun Bulma Kanunu uyarınca  taraf olmuş ve anılan Sözleşme Türkiye açısından onay belgelerimizin BM Sekretaryası'na tevdi edilmesini müteakip 4 Mayıs 1995 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi, BM sistemi dahilinde en geniş katılımı olan anlaşmadır. Çocukların korunması için evrensel standartları belirleyen sözleşme, çocukların durumlarını iyileştirmeyi hedef alan programlar için bir hukuki çerçeve oluşturmaktadır.

 Ulusal planda, 11 Ocak 1995 tarihli Başbakanlık Genelgesi uyarınca,  BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin ilke ve hükümlerinin ülkemizde uygulanmasının izlenmesinden Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) Genel Müdürlüğü koordinatör kuruluş olarak sorumlu kılınmıştır. 

 Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 44üncü maddesi gereğince, taraf ülkeler anılan Sözleşme’nin denetim organı olan Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi’ne dönemsel olarak ulusal rapor sunmakla yükümlüdür. Ülkemiz açısından,  ulusal ilk raporumuzun hazırlık çalışmaları SHÇEK eşgüdümünde ve Bakanlığımızın işbirliği ile yürütülmüş, hazırlanan Ulusal Raporumuz Temmuz Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi’nin Cenevre'de yapılan 27. oturumu sırasında, ilgili kurum ve kuruluşlarımızın temsilcilerinden oluşan bir heyet tarafından 23 Mayıs 2001 tarihinde sunulmuştur. İkinci ulusal raporumuzun ise Komite’ye 2007 yılında  sunulması öngörülmektedir.

 Birleşmiş Milletler çerçevesinde, çocuk konusunda son yıllarda yürütülen ve Bakanlığımızın da dahil olduğu diğer bazı çalışmalar hakkında bilgiler aşağıda sunulmaktadır:

 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu 7 Aralık 1999 tarihli oturumunda, dünya çocuklarının  durumunu en üst siyasi düzeyde ele  almak  amacıyla  150 ülkenin  lideri ve yüksek düzey temsilcisinin katılımıyla Eylül 1990’da New York’ta yapılan “Dünya Çocuk  Zirvesi”  kararlarının izlenmesi amacıyla 19-21 Eylül 2001 tarihleri arasında New York’ta bir "Çocuk Özel Oturumu" düzenlenmesi kararını almıştır. Ülkemiz 1990’da yapılan  Çocuk Zirvesi’ne dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal başkanlığındaki bir heyetle  katılmıştır. Zirve'ye katılımımıza ilişkin tüm hazırlık ve çalışmalar, diğer ilgili kuruluşlarımızla işbirliği halinde Bakanlığımız tarafından yürütülmüştür. 19-21 Eylül 2001 tarihlerinde düzenlenmesi öngörülen "Çocuk Özel Oturumu’na, ise ülkemizi temsilen, çocuk haklarından sorumlu Devlet Bakanı Sayın Hasan Gemici başkanlığında bir heyetle katılınması öngörülmüş, ancak ABD'de 11 Eylül 2001 tarihinde meydana gelen terörist saldırılar nedeniyle, oturum ertelenerek 8-10 Mayıs 2002 tarihlerinde  gerçekleştirilmiştir.

 Türkiye'nin Mayıs 1995 tarihi itibarıyla taraf olduğu,  çocuk haklarının korunmasında evrensel  standartlar  getiren  ve  özel bir duyarlılığa  ve  korunmaya  muhtaç  çocukların bakımı ve korunması ile  çeşitli haklarının  güvenceye alınması  konusunda düzenlemeler  getiren Çocuk  Hakları Sözleşmesi’ne ek  olarak  hazırlanarak  25 Mayıs  2000 tarihinde  Birleşmiş Milletler  Genel  Kurulu’nda kabul edilen ve  imzaya açılan “Çocuk  Satışı,  Çocuk  Fahişeliği  ve Çocuk Pornografisi  ile  ilgili  İhtiyari Protokol” ile  “Çocukların  Silahlı Çatışmalara Katılmalarına İlişkin İhtiyari  Protokol” Eylül 2000’de New York’ta  gerçekleştirilen  Birleşmiş Milletler  Binyıl  Zirvesi çerçevesinde 8 Eylül  2000 tarihinde ülkemiz adına Sayın  Dışişleri  Bakanımız  tarafından imzalanmıştır. Sözkonusu protokoller ülkemiz bakımından sırasıyla 19 Eylül 2002 ve 4 Mayıs 2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 Ülkemizin Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nden kaynaklanan yükümlülükleri çerçevesinde, 26 Mayıs 2000 tarih ve 2000/14 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile oluşturulan "Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme üst ve Alt Kurulları 22 Haziran 2001 tarihinde çalışmalarına başlamıştır.

 
 

turkbirdevbursa.tr.gg
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=