Orhan Yıldız

Artvinli Orhan

TürkBirDev >Türk Birliği
TürkBirDev Türk Birliği
TürkBirDev > Türk Birliği
TürkBirDev
Şah ve Mat: Tüm Oyunları Bozan Bir Hamle - Özet
Biz "Türkler"le sorun nedir? ve Tepkiler
Türk Birleşik Devletleri Kurmanın Gerekliliği. Türk Birliği Neden Kurulmalı?
Bölüm I: TürkBirDev ve Çalişmaları
Bölüm II: Ben ne Yapabilirim?
Bölüm III: Yazi ve Mektuplar
Bölüm IV: Birlige dair Söz ve Şiirler
Bölüm V: Soru ve Yanitlar
Temsilcilikler
Türk Birliği
2007 Türk Kurultayı Sonuç Bildirisi
Türk Dünyasında Dil ve Alfabe Birliğinin Önemi
Türk Kültür Evi
Türk Birliğine Evet Kampanyası İçin
Türk Birliğine Evet Kampanyası

TRT Haber Haberler

Son Dakika Haberleri | Haber Manşetleri   
  AVRASYA KARDEŞ ÜLKELER BİRLİĞİ TÜRK BİRLİĞİ
  Turkiyenin Uyusturucu ile Mucadelesi
 

TÜRKİYE'NİN UYUŞTURUCU İLE MÜCADELESİ

Türkiye'nin Uyuşturucu İle Mücadelesi

 Transit ülke konumuyla dünyada uyuşturucuyla mücadele alanında önemli bir rolü haiz olan Türkiye, bu mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdürmektedir. Bu konuda ülkemizin son yıllarda elde ettiği başarılar uluslararası alanda takdirle karşılanmıştır.

 Bu çerçevede uluslararası alanda işbirliğinin  önemine inanan Türkiye, başta 1961 Tek  Sözleşmesi, 1971 Psikotrop Maddeler Sözleşmesi, 1988 BM Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığı ile Mücedele Sözleşmesi ve 1961 Tek  Sözleşmeyi tadil eden 1972 Protokolü olmak  üzere ilgili bütün anlaşmalara taraftır. Yine bu konu ile ilgili olarak ülkemiz uyuşturucu alanında uluslararası işbirliğini sağlamakla yükümlü  olan aşağıda kayıtlı kuruluşların çalışmalarına her aşamada önemli katkılarda bulunmaktadır.

a) Türkiye, BM Uyuşturucu Maddeler Komisyonu  (Commission on Narcotic Drugs-CND), üyesidir.

b) Uluslararası Uyuşturucu Denetim Kurulu’nda (International Narcotics Control Board-INCB)Emekli Büyükelçi Nüzhet Kandemir'in üyeliğinin ardından Mayıs 2004'te Prof. Dr. Sevil Atasoy üyeliğe seçilmiştir.

c) BM Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Programı (United Nations Drug Control Programme-UNDCP) ile yakın bir işbirliği yürütülmektedir.

d) Türkiye ayrıca, Avrupa Konseyi çerçevesinde oluşturulan ve “Pompidou Grubu” olarak anılan, üye ülkelerin  uyuşturucuyla  mücadeleden sorumlu üst düzey  görevlilerinin katıldığı istişare ve eşgüdüm mekanizmasına  da dahil olup, çalışmalarına aktif olarak katılmaktadır.
 
e) Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT), Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİB) gibi  bölgesel kuruluşlar bünyesinde uyuşturucu ile mücadele amacı ile yapılan çalışmalarda da Türkiye’nin bilgi ve deneyimlerinden  yararlanılmaktadır.              

 Türkiye-BM Uyuşturucu Maddeler Denetim Programı (United Nations Drug Control Program-UNDCP) işbirliği çerçevesinde Ankara’da uyuşturucu ve organize suçlarla mücadele alanında eğitim vermek üzere “Türkiye Uluslararası Uyuşturucu ve Organize Suçlarla Mücadele Akademisi” kurulmuştur. Akademinin Eğitim Merkezi bölümü 26.06.2000 tarihinde hizmete açılmış olup, ülkemizdeki ilgili kurumların temsilcilerine ilaveten Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Karadeniz İşbirliği ve Balkan ülkeleri ile Türkiye’nin taraf olduğu ikili işbirliği anlaşması imzalanan diğer ülkelerin kanun uygulayıcı birimlerine; uyuşturucu maddelerin yasadışı üretimi,  kullanımı, kaçakçılığı ve organize suçlarla mücadele konularında eğitim verilmektedir.
 
TADOC bölge ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenen eğitim programları, çeşitli uluslararası uzmanların da  katılımıyla zenginleştirilen deneyimli kadrosu ve sahip olduğu modern  tesisleri ile  bölgenin  anılan suçlara karşı  akademik  mücadele veren tek kurumudur. 

Akademi’de uygulanması planlanan ilk 5 Yıllık Faaliyet Projesi başlıca 3 aşamadan oluşmakta olup, Akademi’nin idari ile eğitim olanaklarının arttırılması ve bölge ülkelerine eğitim sağlanmasını içeren 1. aşama tamamlanmış, 2. ve 3. aşamalarının uygulanmasına geçilmiştir.

2. aşama 24 aylık bir süreyi kapsamaktadır. Sözkonusu aşama sırasında proje kapsamındaki tüm ülkelerin eğitim ihtiyaçları belirlenecek, Bölgesel ve Ulusal Danışma Kurulları hayata geçirilecek, Akademi etkinliklerinde CD-Rom destekli modern eğitim teknikleri uygulanmaya başlanacaktır.

24 aylık bir zaman dilimini kapsayan 3. aşamada ise, 2. aşama sırasında Akademi’de uygulanmaya başlanan CD-Rom destekli eğitim programlarının Türkiye’deki ve Bölge Ülkelerindeki diğer eğitim merkezlerine dağıtımı yapılacaktır. Bu aşamada da her yıl 10 adet olmak üzere uyuşturucu ve organize suçlarla mücadele alanındaki farklı konularda toplam 20 adet eğitim programı düzenlenecektir.

f) Ülkemizde uyuşturucu madde kullanımı durumu değerlendirmesiyle ilgili olarak yürütülecek çalışma çerçevesinde, BM Uyuşturucu Denetim Programı (UNDCP) Sekretaryası tarafından hazırlanan “Türkiye’de Uyuşturucu Kullanımının Durumu ve Kapsamının Değerlendirilmesine İlişkin Ulusal Çalışma (National Study on Assessment of the Nature and Extent of Drug Abuse in Turkey)” başlıklı proje belgesi, 26 Mart 2002 tarihinde ülkemiz ve ODCCP tarafından imzalanmıştır.

Proje çerçevesinde, UNDCP’ye 150.000.- ABD Dolarlık bir harcama yetkisi verilmiş olup, projenin bir yıl içinde tamamlanması öngörülmektedir. Proje, Türkiye’de uyuşturucu kullanımının durumu ve kapsamına ilişkin bilgi tabanının önemli ölçüde genişletilerek yasadışı uyuşturucu talebinin azaltılmasına katkıda bulunmayı ve ortaya çıkacak uyuşturucu sorunları ile eğilimlerine ilişkin hazırlanacak cevapların zamanında aktarılması için bilgiye erişilebilmesini teminen, izleme ve denetleme kapasitesinin geliştirilmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Sözkonusu projede Sağlık Bakanlığı koordinatör makam görevini üstlenmiştir.    

g) Türkiye halen aralarında  ABD,  Almanya FC, Bulgaristan,  Hollanda,  Irak,  İngiltere,  İran,  İtalya, Rusya  Federasyonu, Yunanistan ve  BDT üyeleri bulunan çok sayıda ülke ile uyuşturucu ile  mücadele alanında hükümler içeren ikili anlaşmalar yapmış  bulunmakta,  bu anlaşmalar gereği çeşitli Avrupa ülkelerinde Türk ve Türkiye’de çeşitli ülkelere  mensup yabancı irtibat  memuru görev  yapmaktadır.

h) Yasadışı eroin imalinde kullanılmakta  olan asetik anhidritin uluslararası ticaretinin daha etkin  bir şekilde denetlenmesi amacıyla  oluşturulacak  olan özel programı görüşmek üzere 2000 yılı Ekim ayında Ankara’da geniş katılımlı ve kapsamlı bir toplantı yapılmıştır.

 Asetik anhidritin denetimine ilişkin özel program,  INCB’nin girişimi ve Türkiye’nin öncülüğünde yürütülmektedir.

i)Türkiye, BM Uluslararası Suçun Önlenmesi Merkezi’nin (CICP) faaliyetlerini de desteklemekte, sözkonusu Merkezin, BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) ile işbirliği halinde çalışmalarını sürdürmesinin verimli sonuçlar elde edilmesine yol açacağına inanmaktadır.

j)Türkiye CICP ile işbirliği halinde 23-25 Şubat 2004 tarihlerinde Antalya’da Orta Asya ülkelerine yönelik sınıraşan örgütlü suçlar ve terörizm konulu bir seminer düzenlenmiştir.

k) Türkiye merkezi Lizbon’da bulunan Avrupa Birliği Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi’ne (EMCDDA) katılma kararı almıştır.

l) Türkiye ile Avrupa Birliği Komisyonu arasında, Uyuşturucu İmalinde Sıkça Kullanılan Ara Maddelerin Denetimi Anlaşması müzakere edilerek, imzalanmıştır. Anlaşmanın onay süreci başlatılmıştır.

 
 

turkbirdevbursa.tr.gg
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=