Orhan Yıldız

Artvinli Orhan

TürkBirDev >Türk Birliği
TürkBirDev Türk Birliği
TürkBirDev > Türk Birliği
TürkBirDev
Şah ve Mat: Tüm Oyunları Bozan Bir Hamle - Özet
Biz "Türkler"le sorun nedir? ve Tepkiler
Türk Birleşik Devletleri Kurmanın Gerekliliği. Türk Birliği Neden Kurulmalı?
Bölüm I: TürkBirDev ve Çalişmaları
Bölüm II: Ben ne Yapabilirim?
Bölüm III: Yazi ve Mektuplar
Bölüm IV: Birlige dair Söz ve Şiirler
Bölüm V: Soru ve Yanitlar
Temsilcilikler
Türk Birliği
2007 Türk Kurultayı Sonuç Bildirisi
Türk Dünyasında Dil ve Alfabe Birliğinin Önemi
Türk Kültür Evi
Türk Birliğine Evet Kampanyası İçin
Türk Birliğine Evet Kampanyası

TRT Haber Haberler

Son Dakika Haberleri | Haber Manşetleri   
  AVRASYA KARDEŞ ÜLKELER BİRLİĞİ TÜRK BİRLİĞİ
  Ulkemizin Yurt Disinda Tanitimi
 

ÜLKEMİZİN YURT DIŞINDA TANITIMI

Türkiye, Balkanlar, Karadeniz, Kafkaslar, Ortadoğu ve Akdeniz gibi uluslararası politikada önemli bir yeri olan coğrafya merkezi konumu bulunan, bu yoğun ilişkiler dinamiği içinde rolü ve ağırlığı giderek artan bir ülkedir. Sözkonusu geniş coğrafi boyuta, tarihsel ve kültürel bağların çeşitliliği ve zenginliği de eklendiğinde, Türkiye için, dış politika alanında aynı anda çok sayıda konu ve sorunla ilgilenme zorunluluğu ortaya çıkmaktadır.  Uluslararası gündemin öncelikli sorunlarının ülkemizin yakın çevresinde cereyan etmesinin yanısıra, jeopolitik konumu ve farklı özellikleri haiz komşularımızın varlığı, Türkiye’nin çok boyutlu dış politikasının farklı görev ve sorumluluklar üstlenmesini gerekli kılmaktadır. Bu çok boyutlu dış politika, ülkemizin çok boyutlu bir tanıtım stratejisi izlemesi zorunluluğunu doğurmaktadır.

Önceleri turizmle sınırlı biçimde algılanan “tanıtım” olgusunun boyutları günümüzde çok farklı bir görünüm kazanmıştır. İç siyasetten dış politikaya, ekonomi ve ticaretten sanat ve kültüre, sosyal gelişim ve nüfus hareketlerinden eğitime, turizmden etnik ve kültürel kimliklerin çeşitliliğine, fikir ve düşünce hayatının zenginliğine kadar geniş bir yelpazaye yayılabilen bu çok boyutluluk, değişen dünya koşullarının yanısıra, ülkemizin içinde bulunduğu kendine özgü koşullardan kaynaklanmaktadır.

Bu çerçevede, Bakanlığımız, çeşitli ülkelerde geniş kitlelere hitap eden, siyasi ve kültürel alanlarda, çok sayıda tanıtım faaliyeti gerçekleştirmektedir. Bunlar arasında, ülkemizin tanıtımına yönelik olarak sergiler, Türkiye haftaları, Türkiye Yılı, festivaller düzenlenmesine katkıda bulunmak, yurtdışında Türk dış politikası ile ilgili konferanslar gerçekleştirmek, ülkemizi tanıtıcı belgesel filmler ile yayınlar hazırlamak gibi faaliyetler yer almaktadır.

Bakanlığımız, ayrıca, ülkemizin tanıtımının güncel gereksinimleri daha iyi karşılayabilmesini teminen zaman zaman sivil toplum örgütleri, özel sektör ve akademik çevrelerle de işbirliğine gitmektedir.

 
 

turkbirdevbursa.tr.gg
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=