Orhan Yıldız

Artvinli Orhan

TürkBirDev >Türk Birliği
TürkBirDev Türk Birliği
TürkBirDev > Türk Birliği
TürkBirDev
Şah ve Mat: Tüm Oyunları Bozan Bir Hamle - Özet
Biz "Türkler"le sorun nedir? ve Tepkiler
Türk Birleşik Devletleri Kurmanın Gerekliliği. Türk Birliği Neden Kurulmalı?
Bölüm I: TürkBirDev ve Çalişmaları
Bölüm II: Ben ne Yapabilirim?
Bölüm III: Yazi ve Mektuplar
Bölüm IV: Birlige dair Söz ve Şiirler
Bölüm V: Soru ve Yanitlar
Temsilcilikler
Türk Birliği
2007 Türk Kurultayı Sonuç Bildirisi
Türk Dünyasında Dil ve Alfabe Birliğinin Önemi
Türk Kültür Evi
Türk Birliğine Evet Kampanyası İçin
Türk Birliğine Evet Kampanyası

TRT Haber Haberler

Son Dakika Haberleri | Haber Manşetleri   
  AVRASYA KARDEŞ ÜLKELER BİRLİĞİ TÜRK BİRLİĞİ
  insan Ticareti ile Mucadele
 

İNSAN  TİCARETİ  İLE  MÜCADELE

 İnsan Ticareti ile Mücadele
1.İNSAN TİCARETİ
Uluslararası boyutta insan ticareti, son dönenmde meydana gelen hızlı sosyal ve ekonomik değişiklikler sonucunda ortaya çıkmış olan yeni bir olgudur ve yasadışı göçle birlikte dünya gündeminde giderek ağırlık kazanan önemli bir yer işgal etmektedir.
İnsan ticaret ve insan/göçmen kaçakçılığı çok sık  karıştırılan farklı iki tanımlamadır.
İnsan ticareti, kişilerin zorla çalıştırmak veya hizmet ettirmek, esarete veya benzeri uygulamalara tabi kılmak, beden organlarının verilmesini temin etmek maksatları ile tehdit ve cebir/şiddet veya nüfuzu kötüye kullanmak veya kandırmak suretiyle, tedarik edilmeleri, kaçırılmaları, bir yerden bir yere götürülmeleri veya sevk edilmeleridir.
Göçmen kaçakçılığı ise maddi yarar elde etmek amacıyla Türkiye’de sürekli oturma izni bulunmayan şahısların, örgütlü şebekelerce Türkiye’ye yasal olmayan yollardan girmelerinin, Türk vatandaşlarının ise yasal olmayan yollardan ülke dışına çıkmalarının sağlanmasıdır.
İnsan ticareti mağdurlarına ilişkin sayısal  veriler
Tespit  edilen mağdur sayısı
(2004)
Gönüllü olarak ülkesine dönen mağdur sayısı
(Ocak 2004-
Mart 2005)
İstanbul’daki sığınmaevinde kalan mağdur sayısı
(Kasım 2004-Şubat 2005)
İnsani amaçlı
vize verilen
mağdur sayısı
(2003-2004)
239
103
46
26
2.YASAL DÜZENLEMELER
BM Sınıraşan Örgütlü Suçlarla Mücadele Sözleşmesi  ve İnsan Ticareti ile Göçmen Kaçakçılığı konusundaki ek iki Protokolü 18 Mart 2003 tarihinde onaylanmıştır.
2002 yılında onaylanan Türk Ceza Kanunu’nda (201/b), insan ticaretinin tanımı yapılmakta ve insan ticareti için 5 ila 10 yıla kadar ağır ceza verilmesi düzenlenmektedir.
26 Eylül 2004 tarihinde TBMM tarafından kabul edilen ve 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girmesi beklenen yeni Türk Ceza Kanunu’nun 80. maddesinde insan ticareti tanımı yapılarak, bu suç için 8 yıldan 12 yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adli para cezası getirilmiştir. Sözkonusu maddede ayrıca, insan ticareti suçundan dolayı tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirlerine hükmolunması öngörülmektedir.
6 Eylül 2003 tarihinde yürürlüğe giren “Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkındaki Kanun” çerçevesinde, yabancılara çalışma izinleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilmektedir. Bu yasa ile yabancıların ev hizmetlerinde çalışması da düzenlenmiştir.
Anılan Bakanlık, eğlence sektöründe çalışan yabancılara yönelik olarak Türkçe ve kişilerin anadilinde tek tip bir sözleşme hazırlamıştır.
Vatandaşlık Kanunu’nda 2003 yılında yapılan bir değişiklik ile bir Türkle evlenen yabancı bir kadının evlenme işlemi sırasında beyan yoluyla Türk vatandaşlığını kazanması uygulamasına son verilmiş, bu yolla vatandaşlığın kazanılması için en az üç yıl evli kalınması ve evliliğin devam etmesi şartı getirilmiştir.
Karayolu Taşıma Kanunu 19 Temmuz 2003 tarihinde, Kara Ulaştırma Yönetmeliği 25 Şubat 2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Anılan yönetmelik uyarınca, kaçak insan taşımacılığı ve ticareti suçları ile diğer bazı suçlar nedeniyle yargı organları tarafından verilmiş ve kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunması halinde yetki belgesi sahiplerinin yetki belgeleri iptal edilmektedir. Bu suretle yetki belgeleri iptal edilenlere üç yıl geçmedikçe yetki belgesi verilmemektedir.
İnsan ticareti mağdurlarının ücretsiz tedavilerinin sağlanmasını teminen, 20 Ocak 2004 tarihinde bir Bakanlar Kurulu Kararı yürürlüğe girmiştir.
Mağdurların tedavi, bakım ve hukuki prosedür süresinde, Türkiye’de belli bir süre ikamet izni verilebilmesi amacıyla, “İnsani vize ve kısa süreli ikamet uygulaması” başlatılmıştır.
3. SON DÖNEMDE KAYDEDİLEN GELİŞMELER
Dışişleri Bakanlığı insan ticareti ile mücadelede Ulusal Koordinatörlük görevini  yürütmektedir.
“İnsan Ticareti ile Mücadele Ulusal Görev Gücü” 2002 yılında kurulmuştur.
Görev Gücü’nün 8. toplantısı 5 Mayıs 2005 tarihinde yapılacaktır.
Görev Gücü tarafından hazırlanan ve Başbakanlık tarafından uygun bulunan “İnsan Ticareti ile Mücadele Eylem Planı” uyarınca, insan ticareti mağdurlarının hukuki, psikolojik ve tıbbi danışmanlık alabilecekleri bir sığınma evi kurulması, Sayın Bakanımızın ve dönemin ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell’ın katılımları ile 29 Haziran 2004 tarihinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı arasında imzalanan bir protokol ile gerçekleşmiştir.
Ankara, İzmir, Antalya ve Adana/Mersin’de de sığınma evi açılması amacıyla çalışmalar yürütülmektedir.
İnsan ticareti mağdurları için 157 numaralı, ücretsiz bir acil yardım ve ihbar telefon hattı tahsis edilmiştir. Türkiye’nin her yerinden ve cep telefonlarından ulaşılabilen telefon hattı, yakın zamanda hizmete girecek olup, gelen telefonlar Rusça, Romence, İngilizce ve Türkçe dillerinde yanıtlanacaktır.
Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile birlikte gerçekleştirilen ve insan ticareti mağdurlarına yardım edilmesini amaçlayan 700.000 ABD Doları bütçeli proje kapsamında, özellikle turizm mevsiminde ülkemize gelen yabancıların bilgilendirilmesi amacıyla bilgi broşürleri hazırlanmıştır. Broşürler, başta İstanbul Atatürk ve Antalya Havalimanları olmak üzere sınır kapılarımızda dağıtılacaktır.
Proje kapsamında, TRT’de insan ticareti hakkında kamuoyunu bilgilendirici kısa yayınlar yapılması, ayrıca kolluk kuvvetlerinin çeşitli düzeylerde eğitimi de öngörülmektedir.
Eylem Planı’nda yer alan muhtaç durumdaki kişilere sağlanan yardımlardan insan ticareti mağdurlarının da yararlandırılması konusunda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu tarafından gerekli önlemler alınmıştır.
İnsan ticareti mağdurlarının ülkemizden giriş-çıkış işlemleri harçsız ve cezasız olarak yapılmakta ve haklarında süreli yurda giriş yasağı alınmamaktadır.
Bir sivil toplum kuruluşu olan İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı (İKGV) ile İçişleri Bakanlığı arasında 4 Eylül 2003 tarihinde insan ticareti ile mücadele konulu bir protokol imzalanmıştır. İKGV, Jandarma Genel Komutanlığı ile de 2004 yılı Haziran ayında benzer bir protokol imzalamıştır.
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından “İnsan Ticareti ile Mücadele Broşürü” hazırlanmış, Türkiye genelinde karakollara ve insan ticareti vakalarına rastlanan illerde kamuoyuna dağıtılmıştır.
4. EĞİTİM ÇALIŞMALARI
2004 yılı içerisinde 516 polis memuru, 266 jandarma personeli, 164 hakim ve savcı eğitim seminerlerine katılmıştır.
Jandarma Okullarının müfredatına insan ticareti ile mücadele ve alınacak önlemler konulu ders eklenmiştir.
5. ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ
Türkiye, insan ticareti ile mücadele alanında AGİT, NATO, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, Karadeniz Ekonomik İşbirliği ve İstikrar Paktı tarafından düzenlenen uluslararası faaliyetleri desteklemekte ve bu yönde aktif olarak çalışmaktadır.
Avrupa Konseyi’nce insan ticareti ile mücadele konusunda bir Avrupa Sözleşmesi hazırlamakla görevlendirilen Ad Hoc Komite’nin (CAHTEH) toplantılarına aktif olarak katılım sağlanmıştır.
30 Eylül-1 Ekim 2004 tarihleri arasında İstanbul’da Avrupa Konseyi işbirliğinde transit göç ve insan ticareti konulu bir konferansa ev sahipliği yapılmıştır.
Türkiye, Uluslararası Göç Politikası Geliştirme Merkezi (ICMPD) ile bir işbirliği protokolü imzalamış, 30 Kasım 2004 tarihinde Uluslararası Göç Örgütü’ne (IOM) üye olmuştur.
IOM tarafından insan ticareti ile mücadele konulu Avrupa Komisyonu’na 2003 AGIS Programı çerçevesinde sunulan projeye Bakanlığımız tarafından maddi katkı sağlanmıştır.
Türkiye-Belarus İnsan Ticareti ile Mücadele Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı 24 Eylül 2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Türkiye-Gürcistan İnsan Ticareti ile Mücadele Alanında İşbirliği Protokolü 10 Mart 2005 tarihinde imzalanmıştır.
Ukrayna, Azerbaycan ve Moldova ile bu yönde bir protokol imzalanması amacıyla müzakereler yürütülmektedir.
Öte yandan, Belarus, Ukrayna ve Moldova gibi insan ticaretinde kaynak konumda olan ülkeler ile İçişleri Bakanlıkları arasındaki işbirliği çerçevesinde ortak operasyonlar düzenlenmektedir.
 
 

turkbirdevbursa.tr.gg
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=